bạn có thể thực hiện các biện pháp sau: Tập luyện và giãn cơ: Tập luyện thể thao thường xuyên để tăng cường sức mạnh và linh hoạt của cơ bắp. Đồng thời