chạy bộ hoặc đi xe đạp trong 5 đến 10 phút. 3. Sai tư thế Điều này có thể hạn chế tiến độ của bạn và có thể dẫn đến ngã hoặc chấn thương. Ví dụ