giúp thả lỏng cơ bắp và giúp bạn có nhiều chuyển động hơn. Nó có thể là một cái gì đó đơn giản như đi bộ nhẹ