hãy giãn cơ kỹ trước và sau khi tập luyện để tránh căng thẳng và giảm thiểu nguy cơ chấn thương lưng. Sử dụng dụng cụ hỗ trợ: Nếu bạn đang tập luyện trọng lực hoặc phải vận động mạnh trên lưng