hoặc một ít hạt hoặc nho khô. 2. Không khởi động trước khi luyện tập Bắt đầu tập luyện mà không khởi động có thể tiết kiệm được vài phút