nhưng đó không phải là ý kiến hay. Cơ thể bạn cần khởi động để tăng nhiệt độ cơ thể và giúp máu lưu thông